Rozpletení dávných otisků

Z čeho při práci vycházím?

Při konzultaci vycházím z několika metod, jejichž výcvikem jsem si prošla nebo procházím.

Rámcově se opírám o proces používaný v kineziologii (výcvik pod vedením Zuzany Frankové a Romany Šlezarové), a doplňuji jej dle vašich potřeb jinými technikami. Ráda čerpám z šamanských technik Alberta Villolda (kurzy přes Younity), z principů TČM (1. ročník ve společnosti Sinbios), z konstelačních principů (minivýcvik pod vedením Idy Sáry Keltnerové), a z principů práce na dálku dle Lenky A. Němcové (Vidante Healers Academy). Při práci s minulostí duše je pro mě inspirací Lisa Barnett.

Pracuji v zóně svého daru. Pomohu vám vidět, vnímat, pouštět a poskládat střípky tak, aby zapadly do sebe a vytvořily úplný obraz.

Jak setkání probíhá?

Na začátku je většinou volání. Něco v našem nitru se probudí a volá po změně. A my to zkoušíme a ono to nejde. Neumíme to úplně uchopit, proč. A neumíme s tím sami pohnout, i když cítíme, že už je čas. Takhle vypadá výchozí bod většiny setkání. 

Než se pustíme do práce, probereme vaše téma a vyladíme záměr pro práci tak, aby se co nejvíce dotkla toho, co v té chvíli potřebujete. 

Pracujeme v posvátném prostoru, který vytvoříme svým rozhodnutím před tím, než se pustíme do hloubky. V tomto prostoru se setká váš záměr s mými nástroji a otevře se to, co může být touto cestou změněno.

Co se otevře, to vyplouvá na povrch. A s tím pak dále pracujeme. Jdeme do takové hloubky, do jaké je potřeba a do jaké jste připraveni. Někdy pracujeme v dětství, někdy v minulém životě.

Najdeme takové řešení, které vás dovede blíže k sobě a více do své síly. Kladu velký důraz na to, abychom léčivý příběh vztáhli k vaší současné výzvě. Z konzultace si odnášíte nejen změnu v tom, jak se cítíte, ale i velmi konkrétní postup, který vám pomůže vykročit novou cestou.

 HLEDÁME OTISKY NEZPRACOVANÝCH ZKUŠENOSTÍ 

Nezpracovaná zkušenost je jakákoliv zkušenost, kterou jsme subjektivně vnímali jako nepříjemnou a neměli jsme příležitost ji sami pro sebe uzavřít „léčivým“ způsobem – tak, abychom v ní objevili svou sílu.

Steve Biddulph v Knize o mužství píše, že „nezpracované zkušenosti se ukládají v našem limbickém systému pro případ, že by mohly být zpracovány později.“ Dle Albeta Villolda a učení šamanů se otisky našich nezpracovaných zkušeností ukládají v našem světelném energetickém poli, a jsou v něm uloženy nejen zkušenosti z našeho dětství, ale také záležitosti z rodové linie a z minulosti duše.

Jsou v nás uloženy jako otisk – uzel emocí, nerovnováhy v těle a přesvědčení, které v nás zůstaly. Jsou uloženy jako příběh, který v nás žije dál. A který nenápadně, ale zásadně ovlivňuje, jak žijeme svůj život tady a teď.

 VE VŠECH SMĚRECH ČASU 

Limbický systém je vývojově velmi stará část mozku a dle vědců nezná koncept času. Světelné energetické pole dle učení šamanů existuje mimo čas.

Někdy stačí, že venku voní vzduch stejně, jako tenkrát, a otisk vyplave na povrch. Problém je ten, že vyplave na povrch bez časové informace, že tohle se dělo kdysi. A pak máme tendenci to, jak se cítíme, přisuzovat vnějším okolnostem tady a teď. A tak se stává, že v reálném životě stojíme před výzvou a přijde nám nezvládnutelná. Je to proto, že ve skutečnosti musíme zvládnout nejen tu skutečnou výzvu a to, jak je objektivně těžká, ale i tu minulou zkušenost.

Mnohé přírodní národy mluví o tom, že čas je cyklický. Moje opakovaná zkušenost je taková, že když vyléčíme svou minulost, změna zasáhne celý kruh. Když v naší minulosti objevíme svou sílu, to, jak se cítíme tady a teď se změní. A když se změní přítomnost, máme moc zasáhnout do toho, co teprve přijde… 

ROZPLÉTÁNÍ OTISKŮ 

A zde nastupuje moje práce. K rozplétání otisků používám jemný postup, který vychází z kineziologie a dalších technik, a který nám pomůže dosáhnout do hloubky – až k nezpracované zkušenosti – a prožít léčivý příběh. Pochopit lekci. Dokončit cyklus. Prožít příběh, ve kterém rozmotáme uzel a vrátíme si svou sílu.

V praxi to vypadá tak, že přijdete na sezení s problémem, který se děje tady a teď já vás zavedu k příčině… a pak vám pomůžu porozumět, přijímat, pouštět, léčit svá emoční zranění a vidět cestu… Změna pak projde vaším životem jako vlna, zasáhne celý kruh.

Řekly o mé práci:

Už při pročítání Broniných stránek na mě zapůsobilo něco velice silného. Věděla jsem, že tohle “něco”, potřebuji prozkoumat a zažít. Protože sama pracuji s kineziologii, byla jsem zvědavá na jiný přístup a potvrdilo se mi to, co už delší čas vnímám jako zásadní. Když dva dělají totéž, není to totéž a na metodě mnohdy vůbec nezáleží. Záleží hlavně na člověku. Na jeho nacítění a vlastní čistotě.. Mám velice špatné zkušenosti z průvodců a terapeutů, kteří mě dokázali ještě více zamotat a po sezeních s nimi jsem odcházela ještě více zmatená. Vmanipulovávali mě do jejich cesty a jejich nazírání na svět jako jediného správného pohledu. To mě hodně zaseklo na mé cestě a vlastní autentičnosti. Proto jsem si  vybrala Bronislavu. To něco, co na mě dýchalo ze stránek, ale i při našem setkání byla velká důvěra a autentičnost. Přestože jsme se nikdy předtím nesetkali, naše konzultace byla online a já na ní neměla jediné doporučení. Věděla jsem, že můžu důvěřovat. Celým procesem provádí jemně, láskyplně a citlivě. Překvapovalo mě, jak výstižně dokázala pojmenovat věci a pocity na které já sama těžko hledala slova. Díky její čistotě a obrovskému napojení mi pomohla dostat se do veliké hloubky a nenásilně mě provést léčivým procesem během kterého se bolest přetavovala na sílu. Dokáže vytvořit prostor, ve kterém je možno zažít hluboká léčení, prozření, uvolnění a rozpuštění všeho, co člověka blokuje jít vpřed pokud si to sám dovolí. Určitě všem doporučuji

Jana Svobodová, Cesta seberozvoje