POSELSTVÍ SNŮ

šamanská práce se sny

Vítejte

…věděla jsem, že v ten večer nám budou předávat šamanskou linii Kurak Akuyak – těch, co „předžvýkávají moudrost“. Byla to obrovská čest, tak jako předávání každé linie před tím.

Jenomže tentokrát mi v uších neustále znělo – jo, to jsem já.

Nedávalo to úplně smysl. Až s podivnou lehkostí jsem si zapamatovala ten divný název. A při otevírání šamanského posvátného prostoru před každou prací s klientem mi tato linie najednou začala přicházet na pomoc.

Rituál nám měla předávat Marcela Lobos, manželka Alberta Villolda. Bylo zajímavé potkat se se ženou, která stála spoustu let po boku jednoho z nejmoudřejších šamanů současnosti.

Pozorovala jsem nitky stříbra v jejích tmavých vlnitých vlasech a přemítala nad tím, jaké to asi je, stát tak blízko u zdroje všech těch příběhů.

A jako kdyby slyšela moje myšlenky – Marcela nám místo prostého předání linie začala povídat o tom, jak ta linie vlastně vznikla.

…bylo to spoustu let zpátky, když Alberto se svým učitelem společně skládali nejlepší způsob, jak šamanské učení předat dál Albertovým žákům. Ukazovalo se, že předávání linií bylo krásné a mělo obrovský efekt. A tak se rozhodli, že začnou předávat i linii Kurak Akuyak.

Ale před tím Kurak Akuyak nebyla linie, která se předává.

Ten, kdo předžvýkává moudrost – tím se člověk stal díky svým činům.

Byli to ti šamani, kteří měli přístup k velmi hluboké moudrosti, a dovedli ji podat ostatním lidem skrze příběhy a vyprávění – takovým způsobem, že ta moudrost byla uchopitelná pro každého.

A mně tehdy došlo, že to jsem já.

Všechny mé články. Všechny mé texty. Všechno to vyprávění příběhů.

Bylo to něco, co dělám odjakživa.

Prosévám moudrost z toho, co prožiji, a pak ji sdílím.

Dlouho jsem se ptala sama sebe, jestli vůbec můžu o šamanské moudrosti někomu vyprávět. Ale pak mi došlo, že samotní šamani se rozhodli tuto moudrost přinést na západ, protože ji dnes svět potřebuje. A že tak jako můžou všichni Kurak Akuyak, můžu i já.

Příběhy níže mluví o principech, které jsou staré a univerzální. Ale není to jejich kompletní výčet, ani nejsou logicky seřazené do přehledného celku.

Je to jako když se na výletě do vysokých hor náhodně ocitnete u ohně s jedním z Kurak Akuyak – a ona vám začne vyprávět příběhy ze svého života. Ty, které jí zrovna přišly na mysl.

Našlapujte lehce a s úctou, moudrost v nich je prastará a má velkou sílu.

Je na vás, jaké si v nich najdete poselství.

MOUDROST

1) CESTA HRDINY

Když jsem tento program tvořila pro jednu skupinu podnikatelek a poprvé si navnímala jejich potenciál, vyrazilo mi to dech.

Byl to potenciál změnit postavení žen na trhu práce. Potenciál přinést ženám obecně finanční svobodu – v jakémkoliv věku a postavení. Tento program je můj malý přínos do společné mozaiky…

Mezi šamany existuje životní princip, který se nazývá CESTA HRDINY.

Funguje asi takto:

Narodíme se s určitým snem v srdci – do podmínek, ve kterých je zdánlivě těžké toho snu dosáhnout.

Až nastane čas, sen v našem srdci se probudí a my začneme slyšet jeho volání.

Někdy to volání nejde neuposlechnout. Někdy naopak musí přijít něco, co nám naruší náš koloběh rutiny, zdraví a nebo bezpečí, abychom zvedly kotvy a začaly jej následovat.

Tak nebo onak – dříve nebo později se ocitneme na cestě hrdiny.

Tato cesta nás vede skrze nádherná místa i děsivá úskalí.

Jejím úkolem je umožnit nám vyrůst – získat všechnu tu sílu a moudrost, která nám umožní našeho snu dosáhnout.

Až jednou se nám to nakonec povede – a náš úkol je pak sdílet dary toho snu se svou komunitou a světem.

Připomíná vám to něco?

Mně to připomíná podnikání – a také jakoukoliv jinou životní výzvu.

Když jsem hledala jak začít. Když jsem hledala jak postavit svou službu. Když jsem hledala jak ji pak prodat. A pokaždé když tvořím něco nového, je to tu zas.

Procházím si znovu procesem ztráty bezpečí a hledáním – abych se pak vynořila silnější a s něčím novým, co mohu přinést světu.

Nekonečný koloběh cest hrdiny, jedna za druhou.

Výchozí bod pro cestu hrdiny je, že se rozhodneme vzít své štěstí (a svou finanční svobodu) do svých rukou.

A jeden aspekt této cesty stojí za pozornost.

Pokud máme v srdci nějaký sen, není to náhoda.

A pokud se rozhodneme jít za jeho uskutečněním, zapadneme na své místo v matrici stvoření.

Jazykem šamanů tak vstupujeme do ayni – správného vztahu se světem. A svět nám díky tomu začne otevírat dveře.

Moje zkušenost je taková, že na cestě za uskutečněním těch VELKÝCH snů máme obrovskou podporu.

Tímto způsobem jsem se já dostala k učení šamanů. Tímto způsobem jsem potkala Lenku A. Němcovou a začala jednu z nejhezčích spoluprací mého života. Tímto způsobem jsem vyhrála šamanský výcvik.

A proto – ještě dříve než se naplno ponoříme do moudrosti šamanů – pojďte si svou aktuální výzvu zasadit do kontextu své hrdinské cesty životem.

JE VAŠE PODNIKÁNÍ (NEBO VAŠE ŽIVOTNÍ VÝZVA) CÍL NEBO PROSTŘEDEK?

Pokud je cíl – kam vede? Co chcete vytvořit, až jednou…?

Pokud je prostředek – kam vede? Co chcete uskutečnit nebo žít/zažít, až jednou…?

Dovolte si své podnikání (nebo svou současnou výzvu) vnímat v tomto kontextu. 

Bude to váš motor.

PRAXE

1) JAK SI ZMAPOVAT SVŮJ TUNEL
PRO ŽIVOT: Vezměte si papír a tužku a nakreslete na něj 5 rovnoběžných linií. Jsou to časové linie vašeho života. Na jednu z nich zakreslete důležité události ve vašem životě. Není podstatné, jestli vypadaly důležité zvenku, ale jestli byly důležité pro vás. Nebojte se detailů. Ta zajímavější období si klidně rozepište víc. Na druhou linii zakreslete své emoce v průběhu tohoto období. Měli jste někde propad? Chtěli jste to někde vzdát? Cítili jste někde euforii? Flow? Spokojenost?Zapište si to. Na třetí linii zaznačte vaše zdraví v průběhu daného časového rozpětí. Na čtvrtou vaše zvládací strategie toho, co se dělo. A na pátou vaše finance. Dopřejte si čas. Dovolte si zaznačit tam to, co vám přijde důležité i zdánlivě nepodstatné detaily, které jsou něčím zajímavé. Takto vypadá váš tunel pravděpodobnosti. Až jej budete mít, můžete se pustit do zkoumání. Hledejte souvislosti. Co se dělo ve stejný čas? Kam to vedlo? Jaká byla vaše zvládací strategie? Opakuje se něco z toho pořád dokola? Co to spouští? Kde je ten moment, kdy do toho můžete zasáhnout? Jak? Co příště můžete udělat jinak? Dejte si čas… Dovolit si vidět věci tak jak jsou je první krok ke změně. Své objevy můžete sdílet ve facebokové skupině. PRO PODNIKÁNÍ: Vezměte si papír a tužku a nakreslete na něj 6 rovnoběžných linií. Jsou to časové linie vašeho podnikání. Na jednu z nich zakreslete tvorbu a prodej produktů a kampaní od začátku vašeho podnikání do teď – kdy, co, jak. Nebojte se detailů. Ta zajímavější období si klidně rozepište víc. Na druhou linii zakreslete své emoce v průběhu tohoto období. Měli jste někde propad? Chtěli jste to někde vzdát? Cítili jste někde euforii? Flow? Zapište si to. Na třetí linii zakreslete náhodné události v životě, které vás během tvorby a prodeje produktů a/nebo kampaní potkaly. Můžou tam být a nemusí. Onemocní vaše dítě pokaždé když voříte kurz? Má manžel nadčasy v práci během vaší kapaně? Poznačte si to. Na čtvrtou linii zaznačte vaše zdraví v průběhu daného časového rozpětí. Na pátou vaše zvládací strategie toho, co se dělo. A na šestou vaše finance. Dopřejte si čas. Dovolte si zaznačit tam to, co vám přijde důležité i zdánlivě nepodstatné detaily, které jsou něčím zajímavé. Takto vypadá váš podnikatelský tunel pravděpodobnosti. Až jej budete mít, můžete se pustit do zkoumání. Hledejte souvislosti. Co se dělo ve stejný čas? Kam to vedlo? Jaká byla vaše zvládací strategie? Opakuje se něco z toho pořád dokola? Co to spouští? Kde je ten moment, kdy do toho můžete zasáhnout? Jak? Co příště můžete udělat jinak? Dejte si čas… Dovolit si vidět věci tak jak jsou je první krok ke změně. Své objevy můžete sdílet ve facebokové skupině.

A co dál?

Děkuji za společnou cestu. Pokud se vám kurz líbil, můžete jej sdílet dál přes tento odkaz.

Srdečně vás také zvu do skupiny V proudu Hluboké řeky.

Najdete tam pravidelnou inspiraci na vašich cestách.

Děkuji za společné dobrodružství!

A těším se někdy příště na viděnou;)