NA KŘÍDLECH KONDORA

Mentoring v kruhu šamanů

…jedna z cest k mistrovství.

Zvu vás vykročit

na cestu k mistrovství v šamanské práci

společně v kruhu šamanů.

Prohloubit hloubku.

Projasnit a nabýt jistotu v tom, co už je.

A vyletět výš.

Prostor pro všechno,

co potřebujete lépe uchopit,

aby se prohloubil efekt vaší práce s klienty

a mohla do ní dosednout vaše esence

Budu s vámi sdílet

zkušenosti z intenzivní šamanské praxe s klienty,

moudrost z 15ti let transformační práce,

vhledy k vaší práci, sdílením a dotazům.

A vy můžete sdílet také. Cokoliv.

V pohodovém tempu.

V malé skupině max. 10ti lidí

S lekcemi přehledně online v členské sekci,

se společným setkáváním na zoomu,

s praxí citlivě nastavenou tak, že vás povede do své síly,

a dvěma prodlouženými víkendy,

kde se potkáme naživo.

Pro koho mentoring je?

Pro šamany – absolventy šamanského výcviku s Albertem Villoldem.

Mentoring je kruhový. Můžou se potkat šamani různé pokročilosti a stejně se navzájem obohatí – takové jsou principy sdílení moudrosti v kruhu.

Mentoring je pro ty, kteří se chtějí věnovat individuální šamanské práci s klienty – a chtějí se naučit to, co v rámci této práce můžu předat já:

principy práce s energií, které jsem se naučila během let praxe, a ve výcviku se o nich nemluví.

Synergie nás všech ale pravděpodobně způsobí, že z kruhu si odnesete mnohem víc, než jen informace.

Témata mentoringu

která najdete přehledně ve členské sekci:

Ukotvení

 • sama v sobě
 • ve světě kolem
 • v pozici svědka
 • v portálu mezi časy a prostory

Výsledkem je, že se nám projasní vnímání. Zlepší se orientace. Zvládneme více práce s větší lehkostí. A tato práce se stává bezpečnější pro nás i naše klienty.

Jistota v dotazování

 • s kyvadlem, s pomocí svalového testu, záměrem
 • matoucí signály
 • prázdno, naladění a pokora
 • mapy a tabulky na míru

Kyvadlo, svalový test i dotazování záměrem vycházejí ze společných principů, které když zvládnete, budete mít mnohem větší jistotu a přesnost v odpovědích, které dostáváte.

Vidět do jádra

 • práce ve vrstvách
 • vjem správné odpovědi
 • příběhy pod příběhy
 • bezpečnost, jemnost a respekt

Když vás klient pozve dovniř k sobě a vy víte jak se ptát a kam se dívat, dá se velmi rychle jít až do jádra dané výzvy – a proměnit ji celou od základů.

Rodové otisky jako zdroj síly

 • stopování v liniích
 • kdy s nimi pracovat
 • jak obnovit proudění
 • principy práce s předky

Toto je jedna z nejsilnějších a nejhezčích částí mé práce. Když se obnoví proudění skrze zlom v rodové linii, síla, láska a podpora od předků vám dá vítr do plachet.

Cesta k mistrovství

 • Jak léčit “bez nástrojů”
 • Síla záměru – a co ji přesahuje
 • Nástrahy lpění, chtění a touhy po velikosti
 • Pokora, skutečná velikost a cesta k mistrovství

Cestu k mistrovství mi ukázala jedna z nejlaskavějších, nejpokornějších a největších léčitelek, jaké znám. To co můžu udělat jako poděkování, je to s laskavostí žít a předávat dál.

Práce s polem

 • dotek polí
 • zkoumání našich možností 
 • síla záměru
 • spodní proudy

Při práci s klientem vstupujeme do jeho posvátného prostoru – a děje se tak skrze dotek polí. Když si zvědomíme co všechno tam probíhá, získáme cenný kompas, který nás při práci povede.

Nejlepší cesta pro daného klienta

 • struktura setkání, která respektuje vás i klienta
 • jak se ptát, jak pracovat  a jak ověřit, že jsme správně
 • bezpečná hloubka
 • rovnost a klient jako autorita

Šamanská práce s klienty je jako alchymie. Nikdy nevíte, co se otevře a jaká bude cesta k uzdravení. Nicméně – systém klienta cestu k uzdravení zná, a když jej budete respektovat, tak vás k řešení spolehlivě dovede.

Proměna příběhů

 • Principy a techniky
 • Kdy ano a kdy ne
 • Pravdivost příběhů
 • Přesah do přítomnosti a budoucnosti

Příběhy můžeme nacházet kdekoliv, kde je otisk. V čakrách, v krystalických energiích, v rodových zraněních, v poli… Někdy je lepší nedívat se a otisk odstranit. A někdy naopak podívat se je jediný způsob, jak získat moudrost ukrytou v otisku a posunout se dál.

Kaleidoskop individuální práce

 • otisky v čakrách a otisky v poli
 • Staré dohody a rozhodnutí, vazby, kletby, přísahy, prokletí, rituály, obětování, portály…
 • domov a ochrana
 • extrakce bez krystalu
 • Vrstvy ve všem

Deatilně se podíváme na to, co všechno lze vnímat během práce s klientem. Jak to vypadá, jak to reaguje a jaké máme možnosti. Otevře se vám úplně nová hloubka práce a nová hloubka sebevědomí při práci. Budete se mnohem lépe orientovat.

Tvůrce reality

 • vidět znamená tvořit
 • synchronicity, znamení, tunel pravděpodobnosti
 • divinace kamenů
 • návrat kousíčků duše, návrat osudu
 • a všechno ostatní, co bude potřebovat prostor

Velmi opatrně si sáhneme na nástroje kondora. Každý dle svých kompetencí a preferencí. Bude spousta prostoru pro společné objevování. Já jsem také jenom na začátku toho, co všechno je možné.

Ukotvení

 • sama v sobě
 • ve světě kolem
 • v pozici svědka
 • v portálu mezi časy a prostory

Výsledkem je, že se nám projasní vnímání. Zlepší se orientace. Zvládneme více práce s větší lehkostí. A tato práce se stává bezpečnější pro nás i naše klienty.

Práce s polem

 • dotek polí
 • zkoumání našich možností 
 • síla záměru
 • spodní proudy

Při práci s klientem vstupujeme do jeho posvátného prostoru – a děje se tak skrze dotek polí. Když si zvědomíme co všechno tam probíhá, získáme cenný kompas, který nás při práci povede.

Jistota v dotazování

 • s kyvadlem, s pomocí svalového testu, záměrem
 • matoucí signály
 • prázdno, naladění a pokora
 • mapy a tabulky na míru

Kyvadlo, svalový test i dotazování záměrem vycházejí ze společných principů, které když zvládnete, budete mít mnohem větší jistotu a přesnost v odpovědích, které dostáváte.

Vidět do jádra

 • práce ve vrstvách
 • vjem správné odpovědi
 • příběhy pod příběhy
 • bezpečnost, jemnost a respekt

Když vás klient pozve dovniř k sobě a vy víte jak se ptát a kam se dívat, dá se velmi rychle jít až do jádra dané výzvy – a proměnit ji celou od základů.

Proměna příběhů

 • Principy a techniky
 • Kdy ano a kdy ne
 • Pravdivost příběhů
 • Přesah do přítomnosti a budoucnosti

Příběhy můžeme nacházet kdekoliv, kde je otisk. V čakrách, v krystalických energiích, v rodových zraněních, v poli… Někdy je lepší nedívat se a otisk odstranit. A někdy naopak podívat se je jediný způsob, jak získat moudrost ukrytou v otisku a posunout se dál.

Rodové otisky jako zdroj síly

 • stopování v liniích
 • kdy s nimi pracovat
 • jak obnovit proudění
 • principy práce s předky

Toto je jedna z nejsilnějších a nejhezčích částí mé práce. Když se obnoví proudění skrze zlom v rodové linii, síla, láska a podpora od předků vám dá vítr do plachet.

Nejlepší cesta pro daného klienta

 • struktura setkání, která respektuje vás i klienta
 • jak se ptát, jak pracovat  a jak ověřit, že jsme správně
 • bezpečná hloubka
 • rovnost a klient jako autorita

Šamanská práce s klienty je jako alchymie. Nikdy nevíte, co se otevře a jaká bude cesta k uzdravení. Nicméně – systém klienta cestu k uzdravení zná, a když jej budete respektovat, tak vás k řešení spolehlivě dovede.

Kaleidoskop individuální práce

 • otisky v čakrách a otisky v poli
 • Staré dohody a rozhodnutí, vazby, kletby, přísahy, prokletí, rituály, obětování, portály…
 • domov a ochrana
 • extrakce bez krystalu
 • Vrstvy ve všem

Deatilně se podíváme na to, co všechno lze vnímat během práce s klientem. Jak to vypadá, jak to reaguje a jaké máme možnosti. Otevře se vám úplně nová hloubka práce a nová hloubka sebevědomí při práci. Budete se mnohem lépe orientovat.

Cesta k mistrovství

 • Jak léčit “bez nástrojů”
 • Síla záměru – a co ji přesahuje
 • Nástrahy lpění, chtění a touhy po velikosti
 • Pokora, skutečná velikost a cesta k mistrovství

Cestu k mistrovství mi ukázala jedna z nejlaskavějších, nejpokornějších a největších léčitelek, jaké znám. To co můžu udělat jako poděkování, je to s laskavostí žít a předávat dál.

Tvůrce reality

 • vidět znamená tvořit
 • synchronicity, znamení, tunel pravděpodobnosti
 • divinace kamenů
 • návrat kousíčků duše, návrat osudu
 • a všechno ostatní, co bude potřebovat prostor

Velmi opatrně si sáhneme na nástroje kondora. Každý dle svých kompetencí a preferencí. Bude spousta prostoru pro společné objevování. Já jsem také jenom na začátku toho, co všechno je možné.

Detaily k průběhu

Formát společné cesty se mi zatím jenom skládá. Součástí určitě bude:

– Společných 8 měsíců v pohodovém tempu

– informace, které vám chci předat, budou přehledně online ve členské sekci 

– vedená setkání na zoomu budou zaměřená na praxi a sdílení. Bude tam dostatek prostoru pro objevování ve skupině i ve dvojicích (v každém tématu bude společné úvodní setkání zaměřené na praxi, 2 týdny na objevování po vlastní ose resp. ve dvojicích, na závěr společné setkání pro sdílení a dotazy)

– 2 společná setkání naživo – byla by škoda se nevidět:) Můžete se těšit na spolubytí někde v přírodě, kde je hezky. Na společné zkoumání práce s polem a všeho ostatního, co nejde online, despacho, ohňovou ceremonii… a spoustu společného, laskavého růstu

Můžete mi dát vědět, co by vám vyhovovalo a můžeme program v rámci možností poskládat celé skupině na míru.

Zaváděcí cena pro první běh je 52 000 kč.

Minimální počet osob je 6, maximální 10. Kurz se otevře, až se naplní minimální kapacita.

Pokud máte zájem, napište mi na brona@bronamesarosova.cz. Dám vám vědět, až se tak stane a bude možnost do kurzu vstoupit.

A nebo si můžete rezervovat konzultaci zdarma a můžeme všechno probrat u šálku čaje.

Kdo jsem?

Transformační práci se věnuji už skoro 20 let. Prošla jsem si 14ti lety kineziologie – až jsem se dostala na hranici toho, co tato metoda může nabídnout. Následovaly dva roky off-road hledání, jak pracovat ve větší hloubce. To mě přivedlo k Albertovi Villoldovi a šamanům – a ten pocit byl jako vrátit se domů.

Můj dojem z šamanského výcviku s Albertem Villloldem je takový,  že tento výcvik předává matrici, do které dosedají naše vlastní dary. Ten obraz mě provázel během celé cesty severem a východem medicínského kruhu. Lidé, kteří jsou roztroušeni po celém světě, a společně tvoří síť. Malé světélka na mapě, kterým kurz umožnil si vzpomenout. Jejich úkolem je přinést světu tu část moudrosti, která se v matrici nezachovala, ale je tam pro ni připravené místo. Já jsem jedna z nich. A vy nejspíš také.

Chcete zjistit, jestli si navzájem sedneme?

Zvu vás zaposlouchat se do rozhovorů o mé šamanské cestě.

A zvu vás také potkat se online na zoomu:

No a proč je mentoring kruhový?

protože každý z nás

je jedinečnou

a rovnocennou

součástí

celku.